top of page
Wat is het Dynamisch Fasenmodel?

Bij alle vormen van disfunctionele stress en burn-out gaat het over het vastlopen van een aangeleerd overlevingsmechanisme, ontstaan in iemands persoonlijke geschiedenis in onze samenleving. Hierdoor raakt iemand de connectie kwijt met de eigen oorsprong. De eclectische en lichaamsgerichte aanpak van het Dynamisch Fasenmodel, is erop gericht om de connectie met iemands eigen oorsprong te herstellen. Het ontwikkelen van werkelijke zelfzorg is de kern. Deze werkwijze geeft een realistisch beeld over waar je als coach/(psycho-)therapeut mee te maken krijgt bij mensen met disfunctionele stressklachten, overspannenheid en burn-out. Geen protocollen, maar dynamische fasen die recht doen aan de mens!

(Uit: Waar gaat het nu écht over?- Dynamisch Coachen bij stress & burnout).

Het Dynamisch Fasenmodel (een Europees geregistreerde merknaam) is een werkwijze die gericht is op:

- het natuurlijke herstel op alle niveaus; mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel (het niveau van zingeving)

- het herstellen van de relatie met het lichaam

- het herstellen van het contact met het natuurlijke gedrag, de oorsprong

Deze werkwijze komt voort uit het fasenmodel voor Traumabehandeling (Pierre Janet). Het biedt een kader om mensen die last hebben van disfunctionele stress-klachten in allerlei gradaties tot op de kern te begeleiden, van preventie tot en met burn-out. en zeer toepasbaar op het begeleiden van mensen die last hebben van de gevolgen van trauma, grote veranderingen, transities en verlies.

Typerend voor begeleiding vanuit het Dynamisch Fasenmodel is:

- Een dynamisch, creatieve en mensgerichte manier van werken

- Aanspreken van de creativiteit en eigen vindingrijkheid van de mens (middels het inzetten van speelse en dynamische

  werkvormen)

- Een hulpverlener die afstemt op jou als mens

- De lichaamsgerichte, geïntegreerde aanpak, gericht op natuurlijk herstel

- Praktische doe-oefeningen die gericht zijn op veranderen van binnenuit, in kleine stapjes

- Gebruik maken van filmpjes/ films in de begeleiding

- Doorbreken van de systemische herhaling (= het aangeleerde overlevingsmechanisme)

- Het raken van de kern

- Reparenting; ontwikkelen van zelfzorg (mentaal, emotioneel en fysiek)

- Gericht op werkelijke en duurzame verandering met inachtneming van de fysieke gesteldheid

Het Dynamisch Fasenmodel, ontwikkeld door Hilde A.J. Bolt, psycholoog-psychotherapeut en traumadeskundige, is gebaseerd op het vijfentwintig jaar in de praktijk volgen en observeren van trajecten van cliënten in grote veranderingstrajecten en het feitelijke verloop in de praktijk. Het model biedt een kapstok waar hulpverleners hun eigen oefeningen en ervaringen aan kunnen ophangen.

 

Het model is erop gericht dat de mensen leren de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de mentale, emotionele en fysieke gezondheid en weer in verbinding wordt gebracht met het eigen natuurlijke gedrag, de eigen oorsprong. Alle interventies zijn erop gericht dat de coachee werkelijk andere gedrag gaat ontwikkelen en gaat experimenteren en oefenen

 

Mocht je meer willen weten over het Dynamisch Fasenmodel?

Bestel dan het boek Waar gaat het nu écht over- Dynamisch Coachen bij Stress & Burn-out

De Dynamische Fasen

shutterstock_1427281319.jpg
Fase 1
De stok tussen de spaken

Hierbij gaat het over het werkelijk tot stilstand durven komen, het (h-)erkennen  en accepteren wat er aan de orde is en het starten met gezonde zelfzorg in kleine stapjes in het hier en nu. Hierbij wordt gelijk een start gemaakt met het herstellen van het contact met het lichaam en hoe hier meer naar te luisteren.

shutterstock_1595147740.jpg
Fase 2.
De afdaling naar de onderwereld

In deze fase worden de dieperliggende oorzaken van het vastlopen van het overlevings-mechanisme onderzocht en doorgewerkt. Er wordt gewerkt aan het werkelijk doorbreken van de diepverankerde patronen.

De focus ligt er op dat de cliënt werkelijk leert zorgen voor zichzelf; mentaal, emotioneel en fysiek. En hier ook de volledige verantwoor-delijkheid voor neemt. Dit wordt reparenting genoemd.

1202527780-huge.jpg
Fase 3.
Het oog in de storm

Tijdens deze fase leert de cliënt om in het oog van de storm te blijven staan; vanuit zichzelf in de wereld, zonder zichzelf (weer) te verliezen. Terugvalpreventie vormt hierin een belangrijk onderdeel.

Schermafbeelding 2021-02-12 om 20.32.38.
bottom of page